ကခ်င္ျပည္နယ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုမူႀကမ္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမစ္ႀကီးနား မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုမူႀကမ္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမစ္ႀကီးနား မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ စက္တင္ဘာ (၂၅)က ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,731