တူဆံုႏႊဲေပ်ာ္ မတ္တေဒါအၿပံဳးပြဲေတာ္ (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

■ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မေနာ္ရမၼံဟစ္တိုင္ကြင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Matador အမွတ္တံဆိပ္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ားမိတ္ဆက္ျခင္းနဲ႔အတူ ထူးျခားခ်က္ေတြရွိတဲ့ BeeGo Application မိတ္ဆက္ပြဲကို ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720