စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း သတင္းအစီအစဥ္

■ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာ တရုတ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ၀န္ၾကီးမ်ား သေဘာတူညီခ်က္ ၃ ရပ္ ရရိွခဲ့

■ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီ(၃)ခု ေပါင္းစည္းကာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(CNLD)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္ သေဘာတူကတိစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး

■ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ CCTV ကင္မရာအလံုး ၅၀ တပ္ဆင္၍ လံုၿခံဳေရးတုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ေန

■ မႏၱေလး မဟာမုနိဘုရားဝင္းအတြင္း လက္႐ွိလူေနထိုင္သည့္ ေစာင္းတန္း၂ ခုတြင္ ညအိပ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္သြားမည္

■ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ထရာမီ တုိက္ရုိက္၀င္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူ ၄၅ ဦး ရွိ ■ EA Sports မွ FIFA 19 ျဖန္႔ခ်ိသည့္ေန႔တြင္ ၿဗိတိန္မွ လူငယ္အမ်ားစုက ခ်စ္သူမ်ားကိုအဆက္အသြယ္ျဖတ္ခဲ့

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,724