ေယာဂအာသန (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

သိုင္းရိြဳက္ဟိုမုန္း ညီမွ်ေစမယ့္ ေယာဂက်င့္စဥ္

■ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း သိုင္းရြိဳက္ဟိုမုန္း မညီမွ်ပါက ကိုယ္တြင္းကလီစာမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ႏွလံုးခုန္သံ ပံုမွန္မျဖစ္ျခင္း၊ ကိုယ္တြင္းအပူခ်ိန္ မညီမွ်ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ အတက္အက်မမွန္ျခင္းမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ အသားအေရဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,724