ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္း သတင္းအစီအစဥ္

■ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ မုိးဆက္လက္ ရြာသြန္းႏုိင္ၿပီး ယခုႏွစ္ေဆာင္းရာသီ အေအးေပါ့မည္

■ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာန FDA သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုိင္းေဆးႏွင့္ စပ္ေဆးေရာင္းခ်ေသာ ဆုိင္မ်ားအား အေရးယူထား

■ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ယခင္ႏွစ္ထက္ ယာဥ္တုိက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ေသဆံုးသူ ၁၃၀ ဦးရွိခဲ့

■ ေဟတီႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျပင္းအား ၅.၉ မဂၢနီက်ဳဒ္ရွိသည့္ ငလ်င္ႀကီးတစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ အနည္းဆံုး ၁၂ ဦး ေသဆံုး စတဲ့ ေနာက္ဆံုးရ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေတြ ပါရိွပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,724