“ ေအာင္သမာဓိ ေရႊဆိုင္ရဲ႕ ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ ကံထူးရွင္ေရြးခ်ယ္ပြဲ ” (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)


■ ေရႊတစ္ပိႆ ကံထူးရွင္ကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ႔ တက္ေရာက္လာတဲ့ ဧည့္ပရိသတ္ေရွ႕မွာ ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးခဲ့တဲ့အျပင္ ကံထူးရွင္ကိုတစ္ခါတည္းေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကံထူးသြားသူကေတာ့ မႏ​ၱေလးက ကိုစိုးႏိုင္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲ ျမင္ကြင္းပံုရိပ္ေတြကို ဒီအစီအစဥ္ကေန တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,724