ဆုျမတ္ႏိုးဦး (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

” ကူညီပ့့ံပိုးေပးမယ့္ သူေတြေဘးနားမွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ အႏုပညာအလုပ္မွာ ကံေကာင္းခဲ့တယ္ ” ဆုျမတ္ႏိုးဦး (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,725