ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး ေဒၚတင္တင္ျမ (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

လက္ရွိဂီတ ေရစီးေျပာင္းလဲလာတဲ့အေပၚ သံုးသပ္စကားေျပာဆိုထားတဲ့ ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး ေဒၚတင္တင္ျမ (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,731