၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းတက္သူကတစ္ေယာက္၊ လုပ္ငန္းကုိျပန္လည္စီမံသူကတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါက အဆင္မေျပႏိုင္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သတိေပး

ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာသူက တစ္ေယာက္၊ လုပ္ငန္းကုိျပန္လည္စီမံသူက တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အဆင္မေျပမႈေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမွာျဖစ္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးေတြအေနနဲ႔ မိမိနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြကို စနစ္တက်ေသခ်ာၾကီးၾကပ္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးသန္းက သတိေပးေျပာၾကားပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,723