ရန္ကုန္ျမစ္၀မွ ေရမိုင္ ၂၀ အကြာတြင္ေဆာက္ေနသည့္ သံုးထပ္ သံကူကြန္ကရစ္ေရေၾကာင္းျပအေဆာက္အအံုကို လာမည့္ႏွစ္ဆန္းတြင္ စတင္အသံုးျပဳနိုင္မည္ (ရုပ္သံ)

ရန္ကုန္ျမစ္၀ကေနေရမိုင္ ၂၀ ၀န္းက်င္အကြာမွာတည္ေဆာက္ေနတဲ့ သံုး ထပ္ သံကူကြန္ကရစ္ေရေၾကာင္းျပ အေဆာက္အအံုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာအၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္မွာ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ စတင္အသံုးျပဳနိုင္မယ္လို႔ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827