ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲေနမႈ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈအေပၚ ပညာေပးမႈအဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသး

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေဆးလိပ္နဲ႔ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကစတင္အသက္ဝင္တာျဖစ္ေပမယ့္ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈေတြကိုအေရးယူႏိုင္ဖို႔ တုိင္ၾကားမႈေတြရွိမွသာဥပေဒပါအတိုင္းအေရးယူႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,726