လာမည့္ဒီဇင္ဘာလအတြင္းျပည္တြင္းပုလဲေရာင္းခ်ပြဲျပဳလုပ္မည္

လာမယ့္ ဒီဇင္ ဘာလတြင္လည္းျပည္တြင္းပုလဲေရာင္းခ်ပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ဖို႔ရွိျပီး လက္ရွိ ပုလဲ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေနၿပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားျပားေနတယ္လို႔ ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ေရာင္း၀ယ္ေရးက သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827