စိတ္ကူးထဲက မဂၤလာ၀တ္စံုအေၾကာင္း ေျပာတဲ့ ေနျခည္ဦး (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)


■ ဘယ္ေတာ့ေလာက္မဂၤလာပြဲ ဆင္ႏြဲျဖစ္မလဲ
■ မဂၤလာပြဲကို ဘယ္လို ပံုစံျပဳလုပ္ခ်င္လဲ
■ မဂၤလာ၀တ္စံု ဒီဇိုင္းကေရာ

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,724