ဇာတ္ပို႔သရုပ္ေဆာင္ ဆင္မ (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)


“ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြကို Group ဖြဲ ့ျပီး ကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပရာ ေခၚသံုး႐ိုက္ကူးေနၾကတာေတြမေကာင္းဘူး” ဆိုတဲ့ ဇာတ္ပို႔သရုပ္ေဆာင္ ဆင္မ

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,723