နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ တမလန္းပင္ေက်း႐ြာတြင္ အေၾကြးျဖင့္ ႀကိဳတင္တူးေဖာ္ခဲ့သည့္ အ၀ီစိစက္ေရတြင္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးရန္ဟုဆိုကာ လူ ၅၀၀ ခန္႔ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ


မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ တမလန္းပင္ေက်း႐ြာမွာ သက္ဆိုင္ရာက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနစဥ္ အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ အ၀ီစိစက္ေရတြင္း တူးေဖာ္ၿပီးကာ ဘတ္ဂ်က္ က်မလာေတာ့တဲ့အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ဘတ္ဂ်က္ခ်သြားေပးဖို႔ဆိုၿပီး လူ ၅၀၀ ခန္႔က မေကြးၿမိဳ႕ ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမေ႐ွ႕မွာ ေအာက္တိုုဘာ ၁၀ ရက္ မနက္ပိုင္းက ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,726