အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂ်ိဳင္ပူရ္ ၿမိဳ႕တြင္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ျပန႔္ပြားေနမႈေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရ


အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ရာဂ်က္စ္သန္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ိဳင္ပူရ္မွာ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ပြားေနမႈကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ အစိုးရက ကြၽမ္းက်င္သူေတြ ေစလႊတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,723