ဂ်ပန္ပတ္စ္ပို႔က ကမာၻ႔ၾသဇာအရွိဆုံး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အျဖစ္ စင္ကာပူကို ေက်ာ္တက္


ဂ်ပန္ပတ္စ္ပို႔က စင္ကာပူကို ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမာၻ႔ၾသဇာအႀကီးဆုံး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေနရာကို ေရာက္ရွိလာတယ္လို႔ Henley & Partners ကုမၸဏီက ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,723