ဧရာဝတီတိုင္းရွိ အႏၱရယ္ရွိႀကိဳးတံတား ငါးစင္းအနက္ ေရႊေလာင္းႀကိဳးတံတားနွင့္ ပင္လယ္ေလးႀကိဳးတံတားကို စတင္ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား တင္ဒါေခၚယူ


ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခိုင္ခန္႔မႈ အားေလွ်ာ့နည္းလာၿပီး အႏၱရာယ္ရွိ ႀကိဳးတံတားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ႀကိဳးတံတား ငါးစင္းအနက္ ပင္လယ္ေလး (လပြတၱာ) ႀကိဳးတံတားနဲ႔ ေရႊေလာင္းႀကိဳးတံတားကို စတင္ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ တင္ဒါေခၚယူေနျပီ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,725