၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာဆီနာကို လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈအတြက္ ၁၉ ဦးအား ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ တရား႐ံုးက ေသဒဏ္ခ်မွတ္


၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ွိတ္ဟာဆီနာကို လက္ပစ္ဗံုးနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ တရား႐ံုးတစ္ခုက ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္မွာ ၁၉ ဦးကို ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ထိပ္တန္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကိုေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,731