မေလးရွားႏုိင္ငံ တီရန္ဂါႏူျပည္နယ္တြင္ ျပည့္တန္ဆာမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို တရားရုံးက ႀကိမ္ဒဏ္ခ်မွတ္


မေလးရွားႏုိင္ငံ တီရန္ဂါႏူျပည္နယ္တြင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို တရားရုံးက ႀကိမ္ဒဏ္ ၄ ခ်က္နဲ႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္းမွာ ၆ လ ေနထိုင္ဖို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,726