မုိးကုတ္ၿမဳိ႕သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အၿမဲတမ္းလာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရရွိၿပီး တစ္လအတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္းစုံမွ ခရီးသြား ၂၇ ဦးသာ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့

မုိးကုတ္ၿမဳိ႕ကို ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ အၿမဲတမ္းလာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရရွိၿပီး တစ္လ အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံက ခရီးသြား ၂၇ ဦး ၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,723