ကေလးဘ၀တုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးအေၾကာင္းေတြ ေျပာျပတဲ့ အဆိုေတာ္ ၾကက္ဖ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ ” ခေရပန္းေတြေကာက္ၿပီး ေရာင္းဖူးတယ္၊ ရြာမွာ စာၾကည့္တိုက္လိုလုပ္ၿပီး ကေလးေတြအတြက္ ေတဇ၊ မိုးေသာက္ပန္းစာအုပ္ေတြကို သားေရကြင္းနဲ႔လဲၿပီး ဖတ္ခိုင္းဖူးတယ္”
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,730