ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်လာေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိေန ေသးေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၀င္စည္ပင္၀န္ႀကီး ေျပာႀကား

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်လာေပမယ့္အခက္အခဲေတြရွိေန ေသးတယ္လို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္ကေျပာပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,723