ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈ အားေလ်ာ့နည္း သက္သာေစရန္ အရန္ဆီ ဂါလန္ ၂ သန္း ေရာင္းခ်ေပးမည္


ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈကုိ ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစဖုိ႔အတြက္ အရန္ဆီအျဖစ္ သိုေလွာင္ထားတဲ့ စက္သံုးဆီမ်ားထဲမွ စက္သံုးဆီဂါလန္ ၂ သန္းကုိ အခုလအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးမယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းမွ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720