အိႏၵိယအေရွ႕ပိုင္းတြင္ Titli ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ လူသိန္းႏွင့္ခ်ီ လွ်ပ္စစ္မီး မရျဖစ္ေန


အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခပိုင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္မွာ တစ္တလီ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဓာတ္အားလိုင္းေတြ ျပတ္က်ၿပီး လူသိန္းနဲ႔ခ်ီကာ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720