ပုဂံျမိဳ႕ေဟာင္း သရပါဟိုတယ္၀န္ထမ္းမ်ားထဲမွ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦးကို အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္သျဖင့္ လူ ၁၀၀ ခန္႔က သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပ

ပုဂံျမိဳ႕ေဟာင္းရွိ သရပါဟိုတယ္မွာလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြထဲက အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦးကို အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္တာေၾကာင့္ လူ ၁၀၀ ၀န္းက်င္က ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္ေန႔ မွာ ဟိုတယ္အနီးမွာစခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,730