ဂ်ပန္မပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံတကာေရတပ္စစ္ေဆးျခင္း အခမ္းအနားကို ေတာင္ကိုရီးယား လက္ခံက်င္းပ

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဟာ ဂ်ယ္ဂ်ဴးကမ္းလြန္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတကာေရတပ္စစ္ေဆးျခင္းအခမ္းအနားကို အိမ္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,730