“ေပ်ာ္္ရႊင္ဖြယ္ရာ ခရစၥမတ္ခ်ိန္ခါ” (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■  ခရစၥမတ္ရာသီ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာအခ်ိန္မ်ား

■  ခရစၥမတ္ေန႕ႏွင့္ သခင္ေယရႈဖြားျမင္ျခင္းဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္း

■ ခရစၥမတ္အေပၚအႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕အျမင္

■ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ Carol Singing ထြက္ျခင္းမ်ား စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,999