၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးက႑မွ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္ ၁၀ ခု

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ထင္ရွားတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ အမ်ားအျပားရွိခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါေတြထဲက ျပည္သူေတြ စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုး ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရဲ႕ ထိပ္တန္း ထင္ရွားျဖစ္ရပ္ေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အစိုးရမွ NLD အစိုးရသို႔ အေျပာင္းအလဲ

၂။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္

၃။ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံု

၄။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္စခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း

၅။ ျပည္သူေတြ မသိရေသးသည့္ ျမစ္ဆံုစာခ်ဳပ္

၆။ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ မေျပာင္းလဲေသာ၊ ေျပာင္းလဲေသာ

၇။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ဂယက္မ်ား

၈။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ အေရးယူခံရမႈမ်ား

၉။ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းကို ဒုတိယ၀န္ၾကီး ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္း

၁၀။ အာဏာရပါတီတြင္း အေရးယူမႈမ်ား

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,999