၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးက႑မွ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္ ၁၀ ခု

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ထင္ရွားတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ အမ်ားအျပားရွိခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါေတြထဲက ျပည္သူေတြ စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုး ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရဲ႕ ထိပ္တန္းထင္ရွားျဖစ္ရပ္ေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားခံရျခင္း

၂။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ စကားရပ္ ေပၚထြက္လာမႈ

၃။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈႏွင့္ စီးပြားေရး တံု႔ေႏွးမႈ

၄။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္

၅။ စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး

၆။ ကားေမာ္ဒယ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စလစ္ေစ်းျမင့္တက္မႈ

၇။ ေတာင္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့ေသာ စပါးေစ်းက်ဆင္းမႈ

၈။ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ေသာ စေတာ့ေစ်းကြက္

၉။ တန္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္းအရိုင္းတံုး ေတြ႕ရွိမႈ

၁၀။ ေမွ်ာ္လင့္သလို မျဖစ္ခဲ့သည့္ UMFCCI ေရြးေကာက္ပြဲ

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,999