ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးမယ္ (ရုပ္သံ အစီအစဥ္)

ႏွစ္သစ္မွာ Postcard ေလးေတြ လုပ္ၿပီး လက္ေဆာင္ေပးရေအာင္

• လြယ္ကူ ရိုးရွင္းတယ္

• ကိုယ္ပိုင္ ဒီဇိုင္းေလးလည္း ျဖစ္မယ္

• Handmade Postcard အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္နည္းေတြကို ခုတစ္ပတ္ “ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးမယ္” အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,123