၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လူမႈေရးက႑မွ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အပိုင္း(၁) (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လူမႈေရးက႑တြင္ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ျပည္သူလူထု စိတ္၀င္စားမႈ မ်ားျပားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ (၁၀) ခုကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ ေပးလုိက္ပါတယ္။

■ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ ႏွလုံးသားကုိ ကုိင္လႈပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္

■ ဆုံးရႈံးမႈ ပမာဏမ်ားျပားခဲ့သည့္ ေစ်းမီးေလာင္မႈမ်ား

■ မုိးရာသီမွာ ေဆာင္းအိပ္မက္ မက္ခဲ့ရတဲ့ နာဂေဒသ

■ မသန္ေသာ္လည္းစြမ္းတဲ့သူ

■ ပညာေရး အဆင့္ျမွင့္တင္မႈရဲ႕ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,999