Exclusive Interview (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ စေတာ့ေစ်းကြက္ တရပ္လံုး လည္ပတ္ေနတာက အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီေတြက ထုတ္ေရာင္းတဲ့ ရွယ္ယာေတြနဲ႔ပါ။ အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီေတြက အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္မလာဘဲနဲ႔ေတာ့ ဒီေစ်းကြက္က အသက္၀င္လာဖို႔ မရွိပါဘူး။

■ အမ်ားပိုင္မဟုတ္တဲ့ ကုမၼဏီက အမ်ားပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းတာ နည္းတယ္။ ဘာလုပ္ငန္းလုပ္တယ္၊ ဘယ္လို စီမံအုပ္ခ်ဴပ္ေနတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္မႈ ရွိတယ္ဆိုတာေတြကို သိရွိႏိုင္ဖို႔က အလြန္ခဲယဥ္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွယ္ယာေတြ ထုတ္ေရာင္းရမွာ ေအာင္ျမင္မႈရဖို ့ခဲယဥ္းပါတယ္။

■ ရွယ္ယာေတြမွာ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ စိတ္အလိုလိုက္လို႔မရဘူး။ Emotional မျဖစ္ရဘူး။ သူမ်ားဝယ္တယ္ဆိုၿပီး လိုက္ဝယ္တာမ်ိဳးေပါ့။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,123