တရုတ္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ထိုင္၀မ္ေရလက္ၾကားကို ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း ထုိင္၀မ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္

တရုတ္ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာဟာ ထုိင္၀မ္ေရလက္ၾကားကို ၀င္ေရာက္လာခဲ့တယ္လုိ႔ ထိုင္၀မ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇန္န၀ါရီ (၁၁) ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,123