ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈ၊ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့

ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈ၊ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးနဲ႔ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာေတြ အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ Soros Fund Management ဥကၠဌ မစၥတာ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္တို႔ ေတြ႕ဆုံရာမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,123