ဂ်ပန္အိမ္ေရွ႕မင္းသားကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ ဧကရာဇ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ား ေဖာ္ျပ

ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ အာကီဟီတိုဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ထီးနန္းစြန္႔ၿပီး ၄င္းရဲ႕ သားအႀကီးဆံုး ျဖစ္သူက ထီးနန္းဆက္ခံမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ သတင္းရင္းျမစ္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားမႈကုိ ကုိးကားၿပီး ဂ်ပန္သတင္းစာေတြက ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,836