ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔အား အႀကံေပးမည့္ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ခန္႔အပ္

နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ျပည္တြင္းရန္၊ ျပည္ပရန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို မဟာဗ်ဴဟာ ရႈေထာင့္ကေန ေလ့လာအၾကံျပဳေပးႏုိင္မယ့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရဲ႕ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ကုိ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးတဲ့ အမိန္႔ေၾကညာစာကို နုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးက ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,123