မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားဟာ အေမရိကန္ ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္ကမၻာလံုးကို သမၼတတစ္ဦး အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,999