ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥ ယန္ဟီးလီ မြန္ျပည္နယ္ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဇင္းက်ိဳက္ ကုန္ထုတ္စခန္းသို႔ သြားေရာက္

ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီဟာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ မြန္ျပည္နယ္ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဇင္းက်ိဳက္ ကုန္ထုတ္စခန္းကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,999