ႏိုင္ငံေရး အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု သံသယ႐ွိမႈျဖင့္ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီ ဥကၠ႒ရာထူး ဆက္ခံမည့္ လီေဂ်ေယာင္းအား စစ္ေဆးမည္

စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ စြဲခ်က္တင္ခံထားရတဲ့ သမၼတ ပတ္ကြမ္ဟီးရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈနဲ႔ အာဏာ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္မႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုအတြက္ သံသယ႐ွိမႈနဲ႔ ဆမ္ေဆာင္းလုပ္ငန္းစုရဲ႕ အေမြဆက္ခံသူျဖစ္တဲ့ လီေဂ်ေယာင္းကို စစ္ေဆးေမးျမန္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,123