ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျချပဳ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားအဖြဲ႕ ေမာင္ေတာေဒသ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ

အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ၾသစေတးလ်သံ႐ံုးနဲ႔ ECHO တုိ႔က သံတမန္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျချပဳ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား အဖြဲ႕ဟာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာေတြ၊ မီးေလာင္ေနရာေတြနဲ႔ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းေတြကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,836