ကြာရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားရံုး စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္ထားရန္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေၾကညာခ်က္ ဂ်ိဳလီနွင့္ ဘရက္ပစ္တို႔ ထုတ္ျပန္

ကြာရွင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ တရားရံုးစာရြက္စာတမ္းေတြ အားလံုးကို ခ်ိတ္ပိတ္ထားဖို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို အိန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီနွင့္ ဘရက္ပစ္တို႔က ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔က ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,836