တစ္ပတ္ျပည္႔ YBS စနစ္ႏွင္႔ သူတို႕၏ အျမင္ (public voice)

တပ္ပတ္ေက်ာ္ ျကာျမင္႔ ျပီျဖစ္တဲ႔ YBS စနစ္ႏွင္႔ ပက္သက္ျပီး YBS စနစ္ကို လက္ေတြ႕အသံုး ျပဳေနျကတဲ႕ သူေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုျပီး သူတို႕ရဲ႕ အျကံျပဳခ်က္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623