ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ား ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သမၼတရုံးထုတ္ျပန္

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,615