ကင္ဆာေရာဂါရွာေဖြ ကုသႏုိင္သည့္ ပက္စီတီ (PET-CT) ဓါတ္မွန္ရုိက္စက္ကို ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613