ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသတ္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရသူ ၃ ဦး အမႈ အယူခံတင္သြင္းမႈ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ပလပ္ခဲ့

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,730