ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမယ္ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

သတင္းစာစကၠဴနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့မွန္တင္ခံု

■ ကိုယ့္အိမ္မွာရွိတဲ့ သတင္းစာအေဟာင္းေတြကို မစြန္႔ပစ္ဘဲ ျပန္လည္အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေလး တစ္ခုျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကမယ္။

■ Handmade ပစၥည္းေလးေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ၿပီး အသံုးျပဳခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမယ္အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720