ဟာသေပါင္းစု အသံတု (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

ငယ္စဥ္ေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက အသံတုပညာကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ၿပီး ယခုအသက္ (၈၀) ႏွစ္ကိုခ်ဥ္းနင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္တိုင္ အသံတုပညာျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္ကာ ပရိသတ္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာစရာ ဟာသေလးမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ အသံတုပညာရွင္ ဦးရဲျမင့္ေလး၏ ဟာသေပါင္းစုအသံတု အစီအစဥ္ကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720