ေယာဂ အာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ရင္း ကိုယ့္ရဲ႕ Lifestyle ကို ေျပာင္းၾကရေအာင္

■ အိႏၵိယမွဆင္းသက္လာတဲ့ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီေနၿပီျဖစ္တဲ့ က်င့္စဥ္တစ္ခု

■ အသက္အပိုင္းအျခား မရွိဘူး ေယာက်္ားမိန္းမ မခြဲဘူး လူတိုင္းလုပ္လို႔ရတဲ့ က်င့္စဥ္တစ္ခု

■ ေသခ်ာေလ့က်င့္မယ္ဆိုရင္ တစ္လကေန ႏွစ္လအတြင္း ခႏၶာကိုယ္ က်စ္လစ္သြယ္လ်ေစႏိုင္မယ့္ က်င့္စဥ္တစ္ခု

■ ေယာဂဆရာမ ေရႊပံုျမတ္ရဲ႕ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ားနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ စားေသာက္ေနထိုင္ပံုေတြကို “ေယာဂ အာသန” အစီအစဥ္မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,999