ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ သူမ်ားကို လက္ေဗြရာစနစ္ျဖင့္ စတင္စာရင္းသြင္း

ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ သူေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အစီအမံနဲ႔ လက္ေဗြရာစနစ္ ပါ၀င္တဲ့ စာရင္းသြင္းမႈ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၄၁ ရပ္ကြက္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ စာရင္းေကာက္ ခံထားၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အစီအမံနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ NGO အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပူးေပါင္းၿပီး စာရင္းသြင္းမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720